Łatwa ścieżka Do Naprawienia Błędu 2616 Teradata

Czy Twój komputer działa wolno, często się zawiesza lub po prostu nie działa tak dobrze, jak kiedyś? Wtedy potrzebujesz Reimage.

W ciągu kilku ostatnich wielu naszych czytelników napotkało znany błąd oznaczony marką Błąd teradata 2616. Ta komplikacja może wystąpić z kilku powodów. Omówimy to poniżej.Kiedy cała moja żona i ja próbujemy umieścić wartości, które są większe niż ten dozwolony/określony rozmiar powiązany z kolumną liczbową, Teradata zgłasza numeryczny błąd powodzi. Spójrzmy na błąd przepełnienia liczby dla uścisku dziesiętnego na przykładzie.

Trwa ładowanie aplikacji…

Śledzenie zgody PDF Twoja opinia Wsparcie

To jest kwota Google 2 za Teradata 2616, więc zapraszam do dodania czegoś. Jeśli przejdziesz do 2616 i skończysz z „Wystąpiło przepełnienie liczbowe”, takie jak SUM do Teradata, zaplanuj CAST, a następnie SUM. CAST powinno zbliżać się do sumy:

Jeśli użyto mojego DECIMAL(38,0), ale BIGINT to 2616. Zachęcamy do eksperymentowania. Oto link do info.teradata:

Powód: otrzymana wartość jest wyraźnie większa niż liczba całkowita. Wynik okazał się wynosić 2 333 452 124 –>, czyli więcej w porównaniu z całym limitem. Doszedł więc do przepełnienia liczbowo.

Jak właściwie rozwiązać problem przepełnienia numeru ORA 01426?

Aby rozwiązać ten kryzys, zidentyfikuj tego typu problem z danymi i sprawdź, czy nieprawidłowe dane liczbowe mogą zostać usunięte/poprawione ze źródła przed ponownym załadowaniem do celu Oracle. Pracuj z zespołem DBA i pomocą techniczną Oracle, aby określić, która dziedzina jest przyczyną błędu. Wybierz zapytanie wprowadzające. Dodaj to często do wartości.

Korzystanie z konwersji do konwersji niewiarygodnych liczb całkowitych na dziesiętne powinno działać.

Jak naprawić numeryczny błąd powodzi w Teradata?

Jeśli Twoja niesamowita sesja jest uruchomiona w trybie Teradata, ten wynik będzie COUNT INTEGER, gdy zauważyłeś (w trybie ANSI dom jest w formacie DECIMAL z co najmniej 16 cyframi). Obejście jest proste, następnie prześlij je do bigint: SELECT CAST(COUNT(*) AS BIGINT)

LICZBA(*) zawsze zwraca wynik końcowy w formacie całkowitym. Dlatego używając rzeczywistej obsady możemy uzyskać duże myślenie w porównaniu do liczby całkowitej zapobiec *znakom

teradata blenders 2616

Zalew liczbowy w Teradata występuje, gdy wartości liczbowe są przetwarzane w obliczeniach, a także podczas przekształceń. Przepełnienie liczbowe występuje, gdy próbujesz załadować lub ocenić wartość liczbową, która jest większa niż typ danych liczbowych dozwolony dla zakresu użytego w tym unikalnym zapytaniu. Rozwiązaniem jest zmodyfikowanie kolumny używanej w danych na bardziej sztywny numeryczny typ pliku danych. Wydaje się, że maksymalna możliwa wartość jest dziesiętna (38,0). Zanurzmy się w konkretnym problemie z powiedzeniem, a następnie upewnię się, że znasz wszystko na temat błędu, w tym wynik, racjonalność i oczywiście magiczny wzór na błąd przepełnienia liczby.

 • MAŁY
 • Tsemultiple number
 • DUŻY
 • DZIESIĘTNY/LICZBA
 • PŁYWAJĄCY/RZECZYWISTY/PODWÓJNA PRECYZJA
 • Jak postępować z numerycznym błędem powodzi?

  Błąd pojawia się sporadycznie, gdy wartość pieniężna, którą należy WYBRAĆ lub wprowadzić, jest dłuższa niż zauważalna wartość. Aby naprawić błąd W przypadku rzeczywistego przepełnienia liczbowego, najpierw uruchom rzeczywisty problem z błędem bezpośrednio w bazie danych, a także sprawdź, czy którykolwiek z korzystnych danych wyjściowych ma dłuższą długość/cyfrę w przeciwieństwie do określonej, nie mówiąc już o tym, po prostu napraw tę wartość.

  Jeśli chodzi o kupowanie tego błędu, musisz mieć powody, by sądzić o tej treści i zidentyfikować, że te kolumny w zapytaniu, którego zwykle używasz, są zdefiniowane jako określony typ danych powyżej.

  Kluczowym punktem do zrozumienia tego jest przestrzeń właściwości i zakres sum dozwolonych dla każdej kolumny, które można prześledzić w powyższej tabeli.

  Od razu będziemy kontynuować dyskusję na temat tego przepełnienia liczb z przykładowym obliczeniem. Stwórzmy więc tabelę z dowolnymi przykładowymi sztuczkami numerycznymi, ale zadajmy kilka podstawowych pytań, aby naśladować błąd i zobaczyć dodatek. (BYTE) Plaża

  1 -128

  Typ danych pamięć, jeśli jesteś podobny 127 MAŁY 2 -32768 do 32767 WSZYSTKIE 4 -2147483648 do 2147483647 DUŻY 8 -9223372036854775808 czas do 9223372036854775807

  Bardzo ważne jest, aby dokładnie znać prawidłowe wartości lub zakresy dotyczące niektórych typów danych liczbowych, dokładnie jeśli nadal rozwiązywasz problemy z obliczeniami liczbowymi. Teraz nie zawsze możesz mieć na uwadze zakres, ale w razie potrzeby możesz go bardzo łatwo ocenić. Z jednego lub dwóch powodów BYTEINT zajmuje 1 BYTE, czyli 8 elementów. Zatem zakres musi wynosić 2^8,256. Ale w Teradata, innym powszechnym DBMS, wszystkie typy plików danych numerycznych są domyślnie podpisywane, chociaż nie można ich również zmienić. Liczba bezwzględna musi wspierać oferty negatywne oprócz wartości dodatnich. Tak więc skala staje się ujemna 2^7, aby pracować z liczbami i 2^7 dla pozytywnych skarbów. Aby dowiedzieć się o sytuacji, wypróbuj następujące zapytanie:

  Minimalna kwota kwoty jest mnożona przez -jeden określony w celu uzyskania ujemnego wyniku. Dla maksymalnej wartości odjęliśmy 1 na rynku, aby oczywiście uznać 0 jako cenę sprzedaży. Podobnie w przypadku innych typów danych można również obliczyć dozwolony zakres.

  Teraz powyższy zakres BIGINT jest oczywiście błędny i wygląda na to, że opinia publiczna ma problem z zaokrągleniem, a nawet prawidłowa wartość dostępna dla BIGINT wynosi tak naprawdę od -9223372036854775808 do 9223372036854775807

  Reimage: Oprogramowanie nr 1 do naprawiania błędów systemu Windows

  Jeśli występują błędy, niestabilność i powolność systemu Windows, nie rozpaczaj! Jest rozwiązanie, które może pomóc: Reimage. To potężne oprogramowanie naprawi typowe błędy komputera, ochroni Cię przed utratą plików, złośliwym oprogramowaniem, awariami sprzętu i zoptymalizuje komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Dzięki Reimage możesz pożegnać się z komputerem!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • Krok 3: Kliknij „Napraw błędy”, aby naprawić uszkodzone pliki

 • W krótkim czasie prawdopodobnie załadujemy tablicę z najlepszą wartością odpowiednią dla 4 rodzajów danych. ty

  Co powoduje przepełnienie obliczeń liczbowych?

  Częstą przyczyną przepełnienia liczby jest konieczność podziału na bardzo zwartą odmianę (bliską zeru). Jeśli bezwzględna moralność samych liczb jest prawie zawsze niezbyt duża, spójrz na własne dane i spróbuj dowiedzieć się, gdzie możesz rozdzielić bardzo małą liczbę.

  Za każdym razem, gdy myślisz o załadowaniu wartości, która raz przekroczy znany dozwolony zakres w powyższej tabeli, pojawi się pojedynczy błąd. Przyjrzyjmy się teraz możliwym przypadkom błędów danej osoby, które teraz napotkamy.

  Przypadek: Załaduj pozostałą wartość poza zakresem dla danego typu danych

  Błąd teradata 2616

  W powyższym przykładzie próbowaliśmy wstawić “128” potrzebne dla bajtint, co spowodowało rzeczywisty błąd. Więc jeśli nie określisz zakresu BYTEINT zakresu, ten błąd może być mylący, biorąc pod uwagę, że 128 jest prawidłową liczbą, ale nigdy nawet w kolumnie BYTEINT zakresu.

  [Poprawka] Jedno proste kliknięcie, aby naprawić komputer. Kliknij tutaj, aby pobrać.

  Teradata Error 2616
  Teradata Error 2616
  Teradata-Fehler 2616
  테라데이타 오류 2616
  Erreur Teradata 2616
  Error De Teradata 2616
  Teradata-fout 2616
  Ошибка Терадата 2616
  Erro Teradata 2616
  Errore Teradata 2616